добре дошли

Висше училище по агробизнес и развитие на регионитеВУАРР е част от Европейски университетски алианс INVEST
Електронен университет

Извънредна ликвидационна сесия от 18.01 д0 31.01.2021 г.

Курсове за земеделски производители

- Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба

За информация и записване:
Евгения Величкова, 0882009582, jeny_v@uard.bg

 

Обучение на учители


- Обучение за придобиване на професионална квалификация "учител"

- Курсове за придобиване на квалификационни кредити

- Професионално-квалификационни степени

За информация и записване:
Кремена Станкова, 032/960431, kstankova@uard.bg

 

Колеж по здравеопазване и спорт

- Професия “Треньор по вид спорт”

- Професия “Инструктор по фитнес”

- Професия “Парамедик”

 
ВУАРР е част от: