добре дошли

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите


График за учебния процес за учебната 2017 - 2018 г.  - летен семестър


НАМАЛЕНИ СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ

за записалите се до 30 септември 2017 г.

ОКС "Бакалавър"

450 лв. задочна форма

545 лв. дистанционна форма


(с включен комплект учебници на хартиен носител и

достъп до всички учебни материали в електронна форма)


575 лв. редовна форма

(с достъп до платформа за електронно обучение)

За специалност "Управление на информационните системи":

720 лв. редовна форма, 590 лв. задочна форма


ОКС "Магистър"

495 лв. за редовна и задочна форма на обучение

545 лв. за дистанционна форма на обучение

 
През учебната 2017-2018 г

кандидат-студентите в ОКС „Магистър“,

които имат придобита магистърска степен,

ползват отстъпка от семестриалната такса, както следва:

1. Завършилите ВУАРР - в размер на 35%;

2. Завършилите друго висше училище - в размер на 30%.


 
За информация за най-близкия офис за подаване на документи:

032/960360

 
График за прием в ОКС "Бакалавър"

График за прием в ОКС "Магистър"АКТУАЛНО
 
ВУАРР и Лауреат ЕООД представят иновативен модел сушилни
 
Радио "Натурал"
 
Телевизия "Натурал-А"
 
Курсове за професионална квалификация
 
Обучение и стаж в чужбина


ВУАРР е член на:

     
ВУАРР е сертифицирано по международния стандарт

ISO 9001:2008 от Intertek.