добре дошли

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите


График на учебния процес за учебната 2017/2018 г.

зимен семестър

 

НАМАЛЕНИ СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ

за записалите се до 30 септември 2017 г.


ОКС "Бакалавър"

450 лв. задочна форма

545 лв. дистанционна форма


(с включен комплект учебници на хартиен носител и

достъп до всички учебни материали в електронна форма)


575 лв. редовна форма

(с достъп до платформа за електронно обучение)

За специалност "Управление на информационните системи":

720 лв. редовна форма, 590 лв. задочна форма


ОКС "Магистър"

495 лв. за редовна и задочна форма на обучение

545 лв. за дистанционна форма на обучение

 
През учебната 2017-2018 г

кандидат-студентите в ОКС „Магистър“,

които имат придобита магистърска степен,

ползват отстъпка от семестриалната такса, както следва:

1. Завършилите ВУАРР - в размер на 35%;

2. Завършилите друго висше училище - в размер на 30%.


 
За информация за най-близкия офис за подаване на документи:

032/960360

 
График за прием в ОКС "Бакалавър"

График за прием в ОКС "Магистър"АКТУАЛНО
 
ВУАРР и Лауреат ЕООД представят иновативен модел сушилни
 
Радио "Натурал"
 
Телевизия "Натурал-А"
 
Курсове за професионална квалификация
 
Обучение и стаж в чужбина


ВУАРР е член на:

     
ВУАРР е сертифицирано по международния стандарт

ISO 9001:2008 от Intertek.