добре дошли

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите


КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2016/2017

Т О П  Н О В И Н А

Министерски съвет с Решение № 328 от 03 май 2016 г. утвърди 3022 брой на приемани за обучение студенти през учебната 2016/2017 г. във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
 
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ ВЪВ ВУАРР
 
Учебна 2016/2017 г.

 
Образователно-квалификационна степен Форма на обучение За записалите се до края на месец:
Юли 2016 г. Август 2016 г. Септември 2016 г.
ОКС „БАКАЛАВЪР“ редовна 575 лв. 595 лв. 650 лв.
задочна 450 лв. 470 лв. 490 лв.
дистанционна 495 лв. 540 лв. 590 лв.
ОКС „МАГИСТЪР“ 495 лв. 560 лв. 590 лв.
 
Шансовете за придобиване на студентска книжка са много големи!
Възползвайте се!

ВУАРР с най-добри показатели за учебния процес
в Рейтинговата система


 


АКТУАЛНО

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е сертифицирано по международния стандарт ISO 9001:2008 от Intertek.


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е член на: