добре дошли

Висше училище по агробизнес и развитие на регионитеВУАРР: Електронен университет

График на учебния процес за учебната 2021/2022 г.

Изпитен график за зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

 


ВУАРР е част от Европейски университетски алианс INVEST

Обучения за земеделски производители

- Краткосрочни (30 ч.) и дългосрочни (150 ч.) курсове
- Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба

За информация и записване:
Евгения Величкова, 0882 009 582, jeny_v@uard.bg

 

Допълнителна професионална квалификация и специализиращи обучения

- Обучение за придобиване на ПК "учител", квалификационни курсове и ПКС
- Специализации за бакалaври и магистри

За информация и записване:
Михаела Анастасова, 0882 009 516, qualification@uard.bg

 
ВУАРР е част от: