АРХИВ

Обявени конкурси за заемане на академични длъжности във ВУАРР

14 Декември 2023

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 3.8. „Икономика” и научна специалност „Счетоводство и одит” Конкурс за ...
Повече »

Президентът на ВУАРР доц. д-р Светла Димитрова: Международното биенале „Майстори на карикатурата“ е лъч светлина

03 Октомври 2023

Регионален етнографски музей в Пловдив за дванадесета поредна година е домакин на Международното биенале „Майстори на карикатурата“. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е съорганизатор на ...
Повече »