АРХИВ

Онлайн обучение за работа в Системата за електронно обучение

10 Септември 2020

На вниманието на студентите на ВУАРР   Уважаеми колеги, Системата за електронно обучение на ВУАРР „Електронен университет“ се достъпва на адрес: https://uni.e-uard.bg/ със същите потребителски имена и пароли, с които влизате и ...
Повече »

Украински изследовател стана първият доктор на науките на ВУАРР

02 Септември 2020

Първа защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор на науките“ се проведе във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. „Финансова подкрепа за формиране на устойчива ...
Повече »

Германска асоциация и българи в Чикаго подкрепят проекта на доц. Волфганг Люпке от ВУАРР

17 Август 2020

Германската асоциация "Регионален свят" е готова да финансира проект на български учени, свързан с борбата с COVID-19, начело на който стои доц. д-р Волфганг Люпке. Той е преподавател по „Животновъдни технологии” във ...
Повече »