АРХИВ

Проектът SULANET създава виртуална изследователска мрежа

13 Юли 2018


Студенти и докторанти от шет държави се обучаваха в продължение на седмица във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, където надграждаха знания за различните фази и концепции при управлението на ...
Повече »

Още един учен от института в Садово стана доктор във ВУАРР

02 Юли 2018


Колективът на Института по растителни и генетични ресурси в Садово се увеличи с още един учен, който придоби образователната и научна степен „доктор“ във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. ...
Повече »

Дни на кариерата във ВУАРР

29 Юни 2018


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите в рамките на поредицата „Дни на кариерата във ВУАРР“ е домакин на серия събития за представяне на мащабната програма за подготовка на млади кадри „Управители на ...
Повече »