АРХИВ

Докторант на ВУАРР извежда проблемите на финансирането и контрола в здравеопазването в България

17 Юни 2022

Текущото разходване на средствата за здравеопазване в България се извършва изключително неефективно. Становището е на докторанта Цветана Керенчева, която защити пред научно жури във Висше училище по агробизнес и ...
Повече »

Международен конгрес по проблемите на климата през септември в Пловдив

08 Юни 2022

Международен конгрес по проблемите на климата ще се проведе през септември в Пловдив. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ще бъде съорганизатор и домакин на  International Congress on Global Climate Change (IGCCC-2022), който ...
Повече »

Обучение на обучители по проект ИНВЕСТ стартира във Финландия

07 Юни 2022

Представители на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) участват в тридневно обучение на обучители в периода 7 – 9 юни 2022 г. в Йоенсу, Финландия. Домакин на събитието е Университетът по приложни ...
Повече »