АРХИВ

Семинари по проект BG051PO001-3.1.07-0043 “Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара на труда”

11 Март 2014

В рамките на проект BG051PO001-3.1.07-0043 “Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара на труда”, изпълняван по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския ...
Повече »

ВУАРР връчи награда ЛАУРЕАТ „БИОФАКТОР“ на конференцията „Икономически аспекти на биологичното земеделие“

10 Март 2014

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите проведе Международна конференция „Икономически аспекти на биологичното земеделие“. Тя е част от инициативите, които ВУАРР осъществи в Деня на биологичното ...
Повече »

ВУАРР кани студенти, преподаватели и партньори от бизнеса на тридневен семинар

06 Март 2014

ВУАРР кани студенти, преподаватели и партньори от бизнеса на тридневен семинар на тема „Ефективни способи за насърчаване на продажбите и тяхната практическа приложимост”. Семинарът се организира по проект ...
Повече »