АРХИВ

Честит празник будители и учени на България!

31 Октомври 2014

 
В навечерието сме на един свят ден – ДЕНЯТ  НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ - празник на духа, на родолюбието, на волята, който носи в себе си светлината на знанието и силата на мъдростта!
Преди 91 години ...

Повече »

Дни на кариерата във ВУАРР

30 Октомври 2014


Проект BG051PO001-3.1.07-0043 „Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара на труда”

Предизвикателства и възможности за студентска реализация на пазара на труда
Дата на провеждане: 6 ...

Повече »