АРХИВ

Честит празник будители и учени на България!

31 Октомври 2014

  В навечерието сме на един свят ден – ДЕНЯТ  НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ - празник на духа, на родолюбието, на волята, който носи в себе си светлината на знанието и силата на мъдростта! Преди 91 години ...
Повече »

Дни на кариерата във ВУАРР

30 Октомври 2014

Проект BG051PO001-3.1.07-0043 „Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара на труда” Предизвикателства и възможности за студентска реализация на пазара на труда Дата на провеждане: 6 ...
Повече »