АРХИВ

21 ноември - Ден на християнското семейство

21 Ноември 2014

Честит празник! Православната църква отбелязва днес Въведение Богородично – един от дванайсетте Господски и Богородични празници, посветен на православната християнска младеж и семейство. В Константинополската ...
Повече »

ВУАРР ОРГАНИЗИРА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДНИ НА КАРИЕРАТА”

17 Ноември 2014

Кариерно ориентиране чрез популяризиране на добри практики в местното самоуправление за устойчиво регионално развитие и изграждане на активно гражданско общество В изпълнение на проект BG051PO001-3.1.07-0043 ...
Повече »

СЪЮЗЪТ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ УДОСТОИ ВУАРР С ГРАМОТА ЗА ПРИНОС

06 Ноември 2014

По случай 70 години от създаването на СУБ, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите бе удостоено с юбилейна грамота за ползотворно сътрудничество и принос за развитието на дейността на учените в ...
Повече »