АРХИВ

Студентски стипендии

24 Юни 2015


Уважаеми колеги,

както вече стана ясно от изявленията на представители, ангажирани с мениджмънта на проект „Студентски стипендии“ BG051PO001 – 4.2.06, съфинансиран от ЕСФ на ОП „Развитие на човешките ресурси“, получените ...

Повече »

ВУАРР подписа договор за сътрудничество с Държавния университет на Молдова

23 Юни 2015


Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите и Държавният университет на Молдова ще осъществяват съвместна работа по проекти, международни участия и обмен на студенти и преподаватели. Договорът за ...
Повече »

Студентски стипендии

23 Юни 2015


От днес започва изплащането на стипендиите за успех и специални стипендии за летния семестър на учебната 2014/2015 година.
До края на работната седмица следва да бъдат изплатени средствата по банковите сметки на ...

Повече »