АРХИВ

Студентски стипендии

24 Юни 2015

Уважаеми колеги, както вече стана ясно от изявленията на представители, ангажирани с мениджмънта на проект „Студентски стипендии“ BG051PO001 – 4.2.06, съфинансиран от ЕСФ на ОП „Развитие на човешките ресурси“, получените ...
Повече »

ВУАРР подписа договор за сътрудничество с Държавния университет на Молдова

23 Юни 2015

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите и Държавният университет на Молдова ще осъществяват съвместна работа по проекти, международни участия и обмен на студенти и преподаватели. Договорът за ...
Повече »

Студентски стипендии

23 Юни 2015

От днес започва изплащането на стипендиите за успех и специални стипендии за летния семестър на учебната 2014/2015 година. До края на работната седмица следва да бъдат изплатени средствата по банковите сметки на ...
Повече »