АРХИВ

На вниманието на всички студенти, докторанти и млади преподаватели на ВУАРР

29 Октомври 2015

Уважаеми колеги, В рамките на отчетната научна конференция на ВУАРР /3 декември 2015 г./ ще се проведе Студентска научна сесия, която тази година ще има конкурсен характер. Разработките ще бъдат оценени от компетентно ...
Повече »

Вземете думата относно бъдещата си професия!

27 Октомври 2015

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите участва в най-голямото европейско проучване на професионална и образователна тематика trendence Graduate Barometer, като приканва своите студенти да споделят целите, ...
Повече »

Студентски стипендии

21 Октомври 2015

Уважаеми студенти, От 22 октомври 2015 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2015/2016 година за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” – 3 фаза. Студентите ...
Повече »