АРХИВ

XII IBANESS - Покана за конференция

27 Февруари 2019

Call for Papers/IBANESS Congresses Series-Plovdiv/Bulgaria-20/11 April, 2019

XII.International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series

IBANESS Congresses Series-Plovdiv/Bulgaria

April 20-21, 2019

Organized by

IBANESS, University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria

University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Economics – Prilep/Republic of ...


Повече »

Ректорът на ВУАРР връчи отличието „Лауреат Агронаука“

22 Февруари 2019

Академичното ръководство на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите удостои със званието „Лауреат Агронаука 2019“ проф. Тодор Кертиков от Института по фуражни култури в Плевен. Отличието бе връчено от ...
Повече »

Практическо обучение по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

22 Февруари 2019

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив организира еднодневен практически курс по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Законът за мерките срещу изпирането на пари, приет в ...
Повече »