АРХИВ

Наръчник със съвети улеснява контактите с хора с увреждания

28 Май 2019

Лесни за употреба насоки за младежки работници и лидери, които искат да планират и провеждат кампании за повишаване на осведомеността относно уврежданията и социалното включване, са събрани в ръководство, което бе ...
Повече »

Ректорът на ВУАРР награди участници в Международната олимпиада по ментална аритметика

27 Май 2019

Менталната аритметика е уникален начин за устно пресмятане на задачи за много кратко време без използване на калкулатор – събиране, изваждане, умножение, деление, корен квадратен от число, процент и прости дроби. С ...
Повече »

Честит празник!

23 Май 2019

Поздравление от проф. д-р инж. Димитър Димитров - ректор на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, по случай 24 май
Повече »