АРХИВ

Академичен бюлетин набира статии по въпросите за принудителната миграция

18 Юли 2023

Статии по въпросите за принудителната миграция набира Академичен бюлетин „Бежанците: днес и утре“. Български съвет за бежанци и мигранти отправя покана към представители на академичната общност за публикуване на ...
Повече »

Водещ китайски консорциум избра ВУАРР за обучение на кадри за туризма

17 Юли 2023

Водещ китайски консорциум избра Висше училище по агробизнес и развитие на регионите за обучение на кадри за сферата на туризма. Предстои разработването на съвместна учебна програма за 6-месечна специализация на ...
Повече »

Университет Ван Хол Ларенщайн организира национален симпозиум за регионалното въздействие на проект ИНВЕСТ

14 Юли 2023

Национален симпозиум за регионалното въздействие на Европейски алианс ИНВЕСТ организира Университет Ван Хол Ларенщайн, Нидерландия. Събитието ще се проведе от 3 до 5 октомври 2023 г. в един от основните кампуси на ...
Повече »