АРХИВ

Държавна изпитна сесия през месец юли 2024 г.

31 Май 2024

На 10 юли 2024 г. ще се проведат Държавни изпити за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и образователно-квалификационна степен „Магистър“. В периода 17-21 юни 2024 г. ще се проведе извънредна ...
Повече »

Докторант Ирина Георгиева защити докторска дисертация по проблемите на финансирането на здравната система в България

31 Май 2024

Петчленно научно жури даде положителна оценка на дисертационния труд „Проблеми на финансирането на здравната система в България“ и гласува положително за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на ...
Повече »

Поредна успешна защита на докторска дисертация във ВУАРР

30 Май 2024

На 30.05.2024 г. преподавател Весела Ангелова от ВУАРР успешно защити дисертационен труд на тема “Ролята на данъчната система в България в условията на криза (на примера на пандемията COVID-19)” пред научно жури, с което ...
Повече »