Милиард действия в зелено

22 април 2012 г.

Студенти и преподаватели на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите се обединиха в приноса си за опазване на околната среда.
Те отбелязаха Деня на земята с кампанията „Милиард действия в зелено“ и засадиха борчета в двора на висшето училище.Според участниците в инициативата изменението на климата засяга не само природата, а и нашето здраве.

Затова всеки трябва да си зададе въпроса "Какво мога да направя?" и да даде своя принос за по-чиста и здравословна околна среда и за съхра
няване живота на планетата.