Ректорът проф. Димитров връчи на тържествена церемония дипломите на новите хабилитирани доценти и професори на ВУАРР


Ректорът проф. д-р инж. Димитър Димитров връчи на тържествена церемония дипломите на новите хабилитирани доценти и професори на ВУАРР: проф. д-р Мариана Асенова , доц. д-р Вихра Димитрова, проф. д-р Милка Ангелова, проф. д-р Мариана Петрова и проф. д-р Евгений Стоянов.
В официалното си слово по време на церемонията ректорът на ВУАРР заяви, че: „В науката, изкуството и бизнеса има нужда от този, който каже нещо ново. Човек се покланя пред морала и професионализма на велики български професори. Навремето лекциите са се водили в читалищата, преди да се построят сградите на университетите. Знаем и тачим имената на добри професионалисти, които сега създават също добри професионалисти. Посланието ми към Вас е да се грижите за израстването на кадрите. Разумът и бъдещето на децата ни зависи от това, всеки да си получи навременното развитие. Помагайте на младите хора да се развиват, да израстват. Да помним думите на майка Тереза: “Правете добро, дори и срещу него да получите зло, пак правете добро!“. Дори и някой да събаря след Вас, пак съзиждайте. Това е пътят към успеха! Успехът на България зависи от това да бъдем мъдри и да мислим какво трябва да правим за бъдещите поколения.“Своите мисли споделиха и:

Проф. д-р Мариана Асенова: Дипломата ми за професор е плод на моя труд, но тя е благодарение и на грижите на ВУАРР. Тук се усеща една дружеска атмосфера. Аз бях приета като един равностоен и много качествен преподавател. Успях и да докажа своите възможности. Горда съм, че съм професор именно на ВУАРР. В това училище срещнах много разбиране, много топлота, възможности за работа и нов морал.
Доц. д-р Вихра Димитрова: Най-благодарна съм на своите родители. Благодаря много на проф. Димитров и на подкрепата на всички колеги.
Проф. д-р Милка Ангелова: Искам да изкажа най-голямата благодарност на проф. Димитров. Вярно е, че аз много съм се трудила и сигурно съм си заслужила степента, която ми е отредена от научното жури, но най-голяма заслуга има ректорът на ВУАРР, за да стана професор. Благодаря и на цялото академично ръководство на ВУАРР, да бъдат здрави и все така успешно да ни ръководят.
Проф. д-р Мариана Петрова: Благодаря на целия колектив на ВУАРР за топлото посрещане, но най-вече на проф. Димитров, който повярва в мен. Благодаря за доверието.
Проф. д-р Евгений Стоянов: Искам да благодаря за доверието. Мога да Ви кажа, че в лицето на отбора, в който съм, видях, че може да бъде контролирано и управлението на висшето образование, може да му бъде направен реален контрол, одит не само на емоциите, но и одит на резултатите.
На церемонията присъства и д-р Цвета Маркова, дългогодишен ръководител на Държавната комисия по сигурността на информацията.