Представители на ВУАРР на среща по международен проект в Бристол


В периода 02-04 юни, 2014 г. в Бристол се проведе работна среща по международен проект „Развитие и трансфер на курсове и материали за обучение по устойчивост на професионалната кухня“. Проектът се изпълнява в рамките на Програма „Леонардо да Винчи“ – трансфер на иновации. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите участва в изпълнението на този проект съвместно с партньорски организации от Германия, Италия, Словения, Австрия, Чехия и Обединеното кралство. Дневният ред на срещата включваше последна ревизия на съдържанието на 5-те модула на електронния курс за обучение "SusCooks". Всеки от партньорите направи презентация на разработената от него текстова част. Дискусиите след всяка презентация бяха много полезни и бяха основно в посока повишаване на качеството на съдържанието и постигане на единен стил на презентиране от всички участници. Съгласие бе постигнато по отношение на трансфера на общия курс на английски език в електронната платформа, срокове за редактиране, отговорни лица и т.н. От имета на ВУАРР в срещата участваха проф. Марияна Иванова и ас. Иванка Шопова.
ВУАРР постави началото на разпространение на резултатите от проектас участието на ас. Иванка Шопова в научно-техническата конференция с международно участие „Екология и здраве“, където проектът бе представен чрез научен доклад и бяха разпространени рекламни брошури.
Специални благодарности изказваме към нашите домакини в Бристол – Ализе Марсу и Том Андрюс от Soil Association, които направиха срещата изключително приятна.
През октомври ВУАРР ще бъде домакин на поредната среща на партньорите по проекта, която времево съвпада с международната конференция на Алианса на централно-източните европейски университети.
За новини от проекта: http://suscooks.eu/