Бакалавърска програма „Управление на информационните системи”


ВУАРР актуализира учебния план на спец. „Управление на информационните системи” в ОКС“Бакалавър“ с цел:

  • да отговори на актуалните потребности съобразно тенденциите за развитие на ИТ сектора;
  • завършилите да придобият необходимите знания и умения в областта на новите технологии – гаранция за успешна реализация във всяка една сфера на икономическия и обществен живот;
  • да се стимулира техническото мислене, да се  усвоят и развият ИТ умения, които ще подпомогнат обучението в магистърска програма в ИТ сектора;
  • да се предостави възможност за продължаващо обучение в степен „магистър” в ТУ- София и филиала му в Пловдив.

Специализиран сайт Управление на информационните системи