Международна конференция

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите организира
Международна конференция "Биологично производство - предприемачество и мениджмънт" - 7 март 2013 г.


Място: Международен панаир, зала България, Конгресен център

Съорганизатори:
Институт за регионални изследвания към ВУАРР, Секция „Биологично земеделие”
Фондация „Авалон” – Холандия, представителство България
Международен панаир - Пловдив