Ректорът на ВУАРР проф. д-р инж. Димитър Димитров бе удостоен със званието „Почетен професор“ на ISMA


През периода 22- 29 юни 2014 г. преподаватели от ВУАРР начело с ректора проф. д-р инж. Димитър Димитров посетиха ISMA /Институт по мениджмънт и информационни системи/– Латвия по програма Еразъм+.
По време на визитата си групата се срещна с ръководния състав, преподаватели, служители и студенти на ISMA. Обсъдиха се възможностите за разширяване на сътрудничеството между двата университета относно мобилността на студенти и преподаватели. Разгледани бяха учебните програми на предлаганите специалности, както и техниките за получаване на интегрирано познание от студентите чрез съответните методи на преподаване и оценяване. Дискутирани бяха и възможностите за съвместно разработване на учебни модули и програми по нови специалности.
Групата присъства на защита на дипломни работи в магистърски курс, както и на промоция по дипломиране на студенти.
Ректорът на ВУАРР – проф. Димитър Димитров бе удостоен със званието „Почетен професор“ на ISMA като признание за високи резултати в сътрудничеството между двата университета.