Проф. д-р инж. Димитър Димитров бе избран в ръководството на Етичната комисия към Съвета на ректорите


На 17.07.2014 г. Съветът на ректорите прие решение за учредяване на етична комисия. За председател на комисията беше избран проф. д-р Любен Тотев – ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и членове проф. д-р инж. Димитър Димитров – ректор на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите и проф. Иван Мирчев – ректор на Югозападен университет „Неофит Рилски“.