Специалност

Специалност "Управление на информационните системи"
ОКС "Бакалавър"


Успех в сектора на IT
Обучение на световно ниво
Стипендии от ЕС
Специализации в чужбина 

Учебният план е съобразен с този на специалността “Компютърни системи и технологии” на ТУ-София
.

Специализиран сайт на специалност "Управление на информационните системи"
www.uardit.com