Поправителна държавна изпитна сесия


На 03.10.2014 г. от 9:00 часа ще се проведе поправителна държавна изпитна сесия за студентите от следните специалности:
 
ОКС „Бакалавър”
Стопанско управление
Управление  на агробизнеса
Аграрна икономика
Икономика на туризма
 
ОКС „Магистър”
Стопанско управление
Управление на проекти
Управление на общините
Икономика и управление на агробизнеса
Икономика и управление на туризма
Счетоводство и одит
Маркетинг и реклама
Финанси и банково дело
 
В срок до 26.09.2014 г. включително, студентите на ВУАРР, положили успешно семестриалните изпити съгласно учебния план, трябва да подадат молба до Ректора на ВУАРР за допускане до държавна изпитна сесия.
 
На 02.10.2014 г. учебен отдел ще изнесе списъците на допуснатите студенти за съответните специалности и ОКС.