ВУАРР със сертификат за членство в Българска търговско-промишлена палата


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив (ВУАРР) получи сертификат за членство в Българска търговско-промишлена палата (БТПП).

С решение на Изпълнителен съвет, протокол No 102/2-2024 от 14.02.2024 г. ВУАРР става пряк член на БТПП.

ВУАРР ползва правата, предвидени в чл. 16 ал.ал. 1 и 2 от Устава на Палатата.



В съобщението на  БТПП се казва: "Изказваме благодарност за доброто сътрудничество и Ви приканваме да ползвате активно предоставяните от Палатата услуги и да участвате в организираните мероприятия. Ще Ви бъдем признателни, ако получим предложения за усъвършенстване, доразвиване и обогатяване на услугите на Палатата или за разработване на нови услуги, полезни за дейността Ви".

Ръководството на ВУАРР изказва специални благодарности на  Българска търговско-промишлена палата за успешното сътрудничество и гласуваното доверие.