Покана за участие в Еразъм+ смесена интензивна програма


Уважаеми студенти,
 
Каним Ви да вземете участие в Еразъм+ смесена интензивна програма (BIP), организирана от Karelia University of Applied Sciences – Финландия, партньор в Европейски университетски алианс ИНВЕСТ.

Темата на интензивната програма е насочена към намиране на идеи за подкрепа на предприемачеството в слабо населените райони.

По време на интензивния курс BIP групи от студенти от различни партньорски университети ще работят върху реални проблеми на бизнес развитието в компании от региона Pielinen Karelia, Финландия.

Време на провеждане на програмата: 14 - 20.9.2024 г. (7 дни).

Виртуален компонент: по-рано през септември 2024 г.

Място: Северна Карелия, Финландия (Йоенсуу и Нурмес)

ECTS: 3 ECTS

Целева група: Темата е подходяща за студенти, обучаващи се в различни области, например бизнес, туризъм, регионално развитие и устойчивост.

Студентите, които участват в смесената интензивна програма, ще получат:
- Международен мултидисциплинарен опит;
- Участие в реални проекти, свързани с развиване на устойчив бизнес в селските региони;
- 3 ECTS;
- Ще се насладят на красивата финландска природа в нейните есенни цветове;
- Безценни контакти от водещи в областта специалисти и университетски преподаватели, приятелства и много други.

Кандидатстване: до 15 април 2024 г.

Финансиране: Участниците в смесената интензивна програма ще получат финансиране по програма Еразъм+ за периода на тяхната мобилност, в която се включват разходи за пътуване и дневни (настаняване, храна).

Контакти: Миглена Казашка, Международен отдел ВУАРР, ет. 2, стая № 5

E-mail: erasmus@uard.bg