ВУАРР организира работна среща за осигуряване на качеството в Европейски университетски алианс ИНВЕСТ


На 26 март 2024 г. се проведе първата среща по работен пакет 2 от втората фаза на проекта „Иновации за регионална устойчивост“ (ИНВЕСТ). Срещата беше организирана онлайн от екипа на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР). Проектът ИНВЕСТ е финансиран по Програма Еразъм+ и включва седем работни пакета. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) е лидер на работния пакет за осигуряване на качеството (WP2 – Quality Assurance and Evaluation).

В срещата взеха участие координаторът на проекта за България проф. д-р Марияна Иванова и Андреан Лазаров – експерт по проектна дейност от екипа на ВУАРР.

Проф. д-р Марияна Иванова направи кратка презентация на постигнатите резултати и разработени продукти през първата фаза на проекта, като отдели специално внимание на Системата за осигуряване на качеството, базирана на изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.

Тя отбеляза, че системата ще бъде разширена съгласно изискванията на Стандартите и насоките за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование (ESG). Основните цели са свързани с актуализиране на стратегията на ИНВЕСТ по отношение на осигуряване на качеството и разработване на наръчник с индикатори, инструменти и процедури за мониторинг и оценка.

В своята пресентация Андреан Лазаров запозна участниците в срещата с целите, задачите, резултатите, както и с ключовите индикатори за ефективност на проекта ИНВЕСТ.

Партньорите от алианса ИНВЕСТ подчертаха, че това са едни от най-важните дейности по проекта, които ще допълнят изграждания модел на европейски университет и ще го утвърдят като добра практика и пример в Европейския съюз.

Във втората фаза ВУАРР партнира с университети от Словакия, Гърция, Финландия, Италия, Франция и Испания. В резултат на изпълнението на проекта ще бъдат предоставени нови възможности за обучения, мобилности, специализации и др. за студенти, преподаватели и административен персонал.

През юни предстои провеждането на среща, чийто домакин ще бъде ВУАРР. Срещата ще се проведе в Пловдив и ще бъде важен етап от изпълнението на проекта.