Новини от проект INVEST4EXCELLENCE: ВУАРР стартира изграждането на мрежа на Европейските университетски алианси


Преглед на дейностите по проект INVEST4EXCELLENCE представя новият бюлетин, качен на сайта на проекта.

Вижте повече за готовите продукти и предстоящите събития.

Проектът е финансиран по Програма Хоризонт 2020 и се изпълнява в партньорство от пет университета: Словашки аграрен университет в Нитра – координатор, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Университет по приложни науки Карелия – Финландия, Университет по приложни науки Ван Хол Ларенщайн – Нидерландия и Университет на Тесалия – Гърция.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите инициира създаването на мрежа на Европейските университетски алианси “Science for regional sustainability”(SCIENCE4REGIONS).


 
INVEST4EXCELLENCE Newsletter