Европейски университет ИНВЕСТ започва организацията на зимни и летни училища


Екипът на Европейски университетски алианс „Иновации за регионална устойчивост“ – ИНВЕСТ обсъди организирането на зимни и летни училища в алианса.

През първата фаза от проектното финансиране по Програма Еразъм+ бяха организирани шест училища, в които взеха участие студенти и докторанти от партниращите университети от България, Словакия, Гърция, Финландия и Нидерландия.

Дейностите продължават и през втората фаза с иновативни идеи и включване на новите партньори от Италия, Испания и Франция.

Срещата се проведе като част от поредицата работни срещи с домакин Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, организирани в периода 17-19 юни 2024 г.

Студентите ще могат да получат финансиране за участието си и след успешно представяне - ECTS кредити.

Повече информация ще бъде публикувана на сайта на алианса и от партньорските университети.

Следете и сайта на ВУАРР за повече информация.