Европейски университет ИНВЕСТ приключи успешно срещите в Пловдив


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) бе домакин на поредица работни срещи на партньорите в Европейски университетски алианс „Иновации за регионална устойчивост“ – ИНВЕСТ.

Участници от Гърция, Словакия, Франция, Финландия, Испания, България и Италия взеха важни решения, споделиха нови идеи и отнесоха топли спомени за Пловдив и България.

Ректорът на ВУАРР доц. д-р Екатерина Арабска сподели: За ВУАРР е голяма радост да посрещне ИНВЕСТ в Пловдив и да покаже част от културата, традициите, историята, природата и духа на региона, които ще допринасят за успеха на алианса. През тези години, обединявайки се с нашето разнообразие, ние изградихме ИНВЕСТ като едно голямо семейство - нашето семейство, което продължава да расте, и ние сме много щастливи да виждаме това развитие.

Европейски университет ИНВЕСТ продължава работата по международните съвместни програми в областта на устойчивото развитие, организирането на летни и зимни училища и др.

Студентите, преподавателите и служителите на партньорските университети ще ползват и възможностите за осъществяване на мобилности по Програма Еразъм+.

Европейски университет ИНВЕСТ очаква студенти, докторанти, преподавателски и административен състав и партньори от бизнес и други организации да вземат участие в планираните дейности през новата академична 2024/2025 г.

За повече информация следете уебсайтовете на ВУАРР и ИНВЕСТ и профилите в социалните мрежи.