ВУАРР временно спира приема на документи по проект BG051PO001 – 3.3.07-0002


Уважаеми студенти и работодатели,
ВУАРР временно спира приема на документи по проект BG051PO001 – 3.3.07-0002 “СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“на студенти, ментори и органзации, поради достигане на лимита по проекта.
Всички започнали практики, следва да бъдат приключени да края на месец Ноември, 2014г., за да могат отчитанията и плащанията да бъдат извършвани през м. Декември, 2014г.
Екип на „Студентски практики“-ВУАРР ще публикува допълнителна информация, в случай на промяна и подновяване дейностите по проекта.