Честит празник будители и учени на България!

 
В навечерието сме на един свят ден – ДЕНЯТ  НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ - празник на духа, на родолюбието, на волята, който носи в себе си светлината на знанието и силата на мъдростта!
Преди 91 години Народното събрание приема закон, съгласно който: “Първи ноември да се празнува като всенароден празник на заслужилите българи…”
ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ е български национален празник, който се чества всяка година на 1 ноември! На този ден се почита паметта на българските просветни дейци и революционери.
ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ за първи път се чества през 1909 година в Пловдив. От 1923 г. с Указ на цар Борис III е обявен за „ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКИТЕ БУДИТЕЛИ, ДЕН ЗА ОТДАВАНЕ НА ПОЧИТ КЪМ ПАМЕТТА НА ГОЛЕМИТЕ БЪЛГАРИ, ДАЛЕЧНИ И БЛИЗКИ СТРОИТЕЛИ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ“. През 1945 г. е забранен. Честването му се възстановява със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36-то Народно събрание на 28.10.1992 г., когато е обявен официално за  Ден на народните будители и неучебен ден за всички учебни заведения в страната.Така България поставя в историческия си календар, редом с 24 май още един празник на духовността.
Празнуването на 1 ноември е израз на идеята, с която отбелязваме Деня на светите братя Кирил и Методий. Тя е продължение и развитие на 24 май, разширяване на неговия дълбок исторически смисъл, защото включва освен стотиците достойни люде на перото и онези непокорни, горди българи, които учеха как се обича България и как се мре за нея!
На този ден ние най-добре съзнаваме, че българската държава често е била силна, но тя е станала велика, когато редом с крепостите са се съградили книжовните школи.
Ден на народните апостоли, на тези, които са допринесли за пробуждането и самоосъзнаването на българите като единен народ и нация!
Първи ноември е общобългарски празник на историческата памет и на националното ни самочувствие, отстоявано година след година през вековете на робство, насилия и народни страдания - дело на стотици и хиляди знайни и незнайни българи - книжовници, наставници и просветители, вдъхнали в мрака на чуждото потисничество вяра в собствените сили на народа по пътя към историческото възстановяване на българската държавност.
В ден като днешния ние отдаваме дължимото, оказваме своята почит към онези “заслужили българи”, които през вековете са дали и дават приноса си за запазване и издигане на българската духовност, а с това и на самата ни нация.
Ден на  съвременните български учени и изследователи, учители, писатели, журналисти, творци от всички сфери и поколения, будителите в най-широкия смисъл на думата. Хората, на които в значителна степен се дължи фактът, че българската култура, наука и образование отдавна имат своето европейско и световно признание и конвертируемост и получават шансове да бъдат пълноценна част от общото европейско научно пространство, от територията на знанието, на духовността.
Днес по-добре от всякога, от дистанцията на изминалите векове и изправени пред нови национални изпитания, разбираме пророческите думи на Васил Друмев: “Един народ, който има съзнание, култура, писменост, наука, непременно ще има светла и трайна бъднина!”
Честит празник будители и учени на България!