Съобщение


Във връзка с профилактиката на електрическата система от EVN , учебните занятия на 04.12.2014 г. ще започнат от 14.00 ч.