Излезе първи брой на вестник "Академична трибуна"


Излезе първи брой на "Академична трибуна" - вестник на студенти, преподаватели и служители на ВУАРР

По инициатива на Студентски съвет към Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

С любезната подкрепа на Ректора на ВУАРР доц. д-р инж. Димитър Димитров
Може да изтеглите броя оттук