Проект „Студентски практики”


Уважаеми студенти,
 
Уведомяваме Ви, че можете да кандидатствате за обявените позиции от работодатели за Вашето професионално направление.
Начинът за кандидатстване е следният: след като разгледате в секцията „Обяви и работодатели”, публикуваните обяви, отнасящи се към Вашето професионално направление натискате бутон „Избери” на онези, които намирате за подходящи.
Избраните позиции се появяват в секцията „Моите обяви”.
За да кандидатствате за избраните от Вас обяви, избирате от графа “Действие” бутон “Кандидатствай”.Вашият профил ще стане видим за работодателя по съответната позиция.
Ако в обявата се изискват мотивационно писмо или други документи, изпращайте ги на контактите, посочени в профила на работодателя.
 
http://praktiki.mon.bg/
 
Екип на проект “Студентски практики”