НПСС кани студенти и докторанти да участват в годишна студентска научна сесия


На 22 април 2016 г. ще се проведе Годишна студентска научна сесия на тема „Предизвикателстава и проблеми на външните инвеститори в българската икономика “. Събитието се организира от Студентски съвет при УНСС.

По време на сесията студенти и докторанти от цялата страна ще имат възможност да представят своите доклади, които трябва да съответстват на предварително зададената тема и ще бъдат отпечатани в годишния сборник на Студентски съвет при УНСС. Всички участници ще получат сертификати за участие.

Право на участие в конференцията имат студенти и докторанти от всички университети в страната.

Всеки желаещ следва първо да изпрати заявка за участие, а по-късно и цялостно разработен материал по имейл на адрес: unwe.sc@gmail.com

Крайният срок за подаване на заявките за участие е 28 март 2016 г., а докладите се изпращат до 10 април 2016 г.

Телефон за контакти: 0893289602 – Благовест Димитров и 0883543554 – Габриела Наскова

Допълнителна информация