XII Национална студентска научно-техническа конференция

XII Национална студентска научно-техническа конференция
21–25 Септември 2016, гр. Созопол

Основната цел на Националната студентска научно-техническа конференция е да срещне на едно място студенти, докторанти и млади учени, които ще споделят свои изследвания, разработки и иновативни решения под формата на публикации в над 10 тематични направления. Инициативата ежегодно дава възможност за изява на голяма част от студентската общност от страната и чужбина.
Участието в конференцията не изисква такса правоучастие.

И тази година мястото, на което ще се съберат най-будните и активни млади учени, е УСОБ „Лазур“, гр. Созопол. Работните езици, на които ще бъде проведена конференцията, са български и английски.

 

[За конференцията](http://nsntk.tk/files/Info.pdf)

[Тематични направления](http://nsntk.tk/files/Topics.pdf)

[Правила и условия за участие](http://nsntk.tk/files/Rules.pdf)

[Често задавани въпроси](http://nsntk.tk/files/FAQ.pdf)

[Шаблон](http://nsntk.tk/files/Template.doc)

[Регистрационна форма](http://nsntk.tk/nsntc.php)