Уточнение по проект "Студентски практики"


Уважаеми студенти,

Във връзка със стартиралия проект „Студентски практики“- фаза 1, Ви уведомяваме, че това е нов проект, нова оперативна програма. Всеки действащ студент има право да участва в проект "Студентски практики" по веднъж - един път в ОКС „Балакавър“ и един път в ОКС „Магистър“.

Екип на проекта
ВУАРР