Информационен семинар по Програмата за развитие на селските райони във ВУАРР


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите съвместно с Консултантска и обучителна фирма ФИНСИС организира безплатен следобеден семинар на тема:

КАК ДА ПОДГОТВИМ УСПЕШЕН ПРОЕКТ ПО АКТУАЛНИТЕ ПРОЦЕДУРИ (ПО ПОДМЕРКИТЕ 4.1. 4.2. И ДР.) НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г.

Семинарът ще се състои на 02 ноември 2016 г. – сряда от 13 ч. до 18 ч. във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите - гр. Пловдив, бул. Дунав 78, а на 03 ноември от 09 ч. до 17 ч. ще могат да се провеждат по предварителна заявка индивидуални срещи и консултации в производствените бази и/или офиси на участници в семинара.

Програма
Мярка 4.1.
Мярка 4.2.
Формуляр за регистрация