Проект "Студентски практики"


Уважаеми студенти,

Поради обективни обстоятелства (виж оригиналното съобщение на екипа на проект „Студентски практики“ – фаза 1 по-долу) всички практики, които е планирано да стартират в периода 19.12.2016 г. – 08.01.2017 г. следва да стартират най-рано в седмицата 09-13.01.2017 г. В тази връзка моля да се преработят графиците за практика и да се изпратят новогенерираните договори за подпис от ректора.


***
Текст на оригиналното съобщение

10.12.2016 - На вниманието на екипите на Висшите училища по проект „Студентски практики“
Уважаеми партньори по проект „Студентски практики“ – фаза 1, 
Поради изчерпване на лимита от застраховки по договора на МОН за застраховане на студенти за времето на провеждане на студентски практики, се налага временно да преустановите подписването на нови договори със студенти за практическо обучение по проекта, чийто график на стартиране на практиката е в периода от 19.12.2016 г. до 08.01.2017 г. Поради съвпадането с коледните и новогодишни празници, периодът е и с най-малкия брой заявени за стартиране практики. Вече сключените за цитирания период договори, които са качени в информационната система на проекта до 11.12.2016 г. включително ще бъдат обезпечени със застраховки и няма пречка за започване на практическото обучение на тези студенти в съответствие с графиците им.
С уважение, 
Екип на проект „Студентски практики” - фаза 1.