Тъжна вест


Внезапно си отиде нашият забележителен колега доц. д-р Красимир Давчев – преподавател във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите и ръководител на катедра „Счетоводство“, уважаван колега, компетентен експерт и добър приятел, който завинаги ще остане в спомените на всички, които го познаваха.
Академичното ръководство, преподавателите и служителите на ВУАРР изказват съболезнования на близките му.
Поклон пред светлата му памет!


 
Доц. д-р Красимир Калоферов Давчев е роден в гр. Пловдив на 10.05.1953 г. Средното си образование е завършил в гимназията с преподаване на английски език, а висшето по специалност „Международни икономически отношения” във ВИИ в гр. Прага, Чехословакия. Защитил докторска дисертация в същия институт през 1983 г. Специализирал по проблематиката на организираните пазари във Великобритания и по маркетинг в Гърция. Учредител и дългогодишен изпълнителен директор на „Национална стокова борса” (бивша „Пловдивска стокова борса”). Има трудов стаж в системата на корпорация „Биотехника”, АФ „Биолема”, Приватизационен фонд „Родина”, председател на Съвета на директорите на „Биоинвестинженеринг” АД, „Купена” АД, „Минералсувенир” АД. Доцент - преподавател във ВУАРР, ръководител на катедра „Счетоводство“. Научните му публикации включват монография „Употребата на маркетинга и злоупотребата с него”, 2 студии в „Регионална енциклопедия на България – Пловдив и Пловдивска област”, 15 бр. статии от областта на борсите и борсовата търговия и маркетинга, учебници по „Микоикономика”, „Борси и борсови операции” и „Управление на продажбите”, над 50 научнопопулярни статии и 340 коментарни борсови анализи. Бивш общински съветник в Пловдив (2003-2007 г.). Учредител и член на Ротари клуб „Пловдив-Пълдин”.