Регулярни срещи между кариерните центрове на висшите училища и работодатели обсъдиха на градска среща за предприемачество


Регулярни срещи между ръководителите на Кариерните центрове на висшите училища в страната и работодателските организации с цел по-успешната реализация на студентите. Това предложение направи Кирилка Ненкова от Кариерния център на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите на проведената вчера в Дома на културата  „Градска среща за развитие на предприемаческата среда“, организирана от Министерството на икономиката, Община Пловдив и Изпълнителната агенция  за насърчаване на малките и средни предприятия. Секретарят на Министерството на финансите Иванина Томова заяви, че ще посредничи с Министерството на образованието, тъй като подобна инициатива би била полезна не само за академичните среди, но и за бизнеса, който страда от липса на квалифицирани кадри.

„Кариерното ориентиране на децата трябва да започва още в началните класове. Целта е да бъдат формирани нагласи, за да може впоследствие те да направят верния избор и да заложат на професия, по която с желание ще се реализират“, заяви Кирилка Ненкова.

В дискусиите, от страна на ВУАРР, се включиха още ас. Николина Марева и ас. Стефка Тимарева.

Сред темите, по които дебатираха участниците, бяха още директният контакт между институциите и предприемачите. Представители на малки и средни предприятия, на едрия бизнес, образователните институции и НПО обсъдиха и възможности за общо сътрудничество с цел решаване на местни проблеми.