Научен конгрес на тема „Социалните науки – Балканите и Близкия Изток“ събира във филиала на ВУАРР в гр. Русе учени от 20 университета


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е съорганизатор и домакин на Международен научен конгрес на тема „Социалните науки – Балканите и Близкия Изток“ /International Balkan and Near Eastern Social Sciences - IBANESS/. Това е четвъртият конгрес от серията, организирана от Университета „Намик Кемал“ – Текирдаг, Турция, в която ВУАРР е съорганизатор от поставянето на началото през 2016 г. и за втори път домакин. До момента конгресът е организиран в градовете Одрин - Турция, Прилеп - Македония и Пловдив - България. Поредицата обединява изследователи от различни страни в областта на социалните науки. Целта е да се обменят знания и идеи, както и да се създадат нови партньорства и сътрудничества.

В рамките на два дни / 8-9 април 2017 г. / филиалът на ВУАРР в гр. Русе ще посрещне над 80 учени от университети от Европа и Балканите, които ще представят нови научни изследвания в областта на икономиката, международните отношения и търговия, логистиката, образованието, околната среда, финансите, туризма, земеделието и агробизнеса. Ще бъдат обсъждани актуални въпроси от сферата на социалните и поведенчески науки.

Резултатите от конференцията ще бъдат публикувани в печатно издание – сборник, който включва всички доклади, както и електронно издание на английски език.

Двудневният международен форум ще се проведе в аудиториите и учебните зали на филиала на ВУАРР в гр. Русе. Конференцията ще бъде открита на 8 април 2017 г. в 10:00 часа от проф. д-р Расим Йелмаз от Университета „Намик Кемал“ – Текирдаг, Турция, Оливера Костоска от Университета „Свети Климент Охридски“, Битоля, Македония, и проф. д-р инж. Димитър Димитров - ректор на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, България.

Повече информация за конференцията на: http://www.ibaness.org/