Юбилейна научна конференция


Уважаеми колеги,

От името на Организационния и научния комитет на Юбилейната научна конференция „България на регионите“, организирана по повод 25 годишнината от създаването на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, имаме удоволствието да обявим, че тя ще се състои на 27-28 октомври 2017 г. в Пловдив на тема „Перспективи за устойчиво регионално развитие“.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е внесло предложение във Фонд „Научни изследвания“ за кандидатстване по Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България.

Целта на конференцията е да открои проблемите и перспективите в УСТОЙЧИВОТО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, представяйки актуални научни изследвания, давайки препоръки за практиката, създавайки възможности за дискусии и установявайки връзки между наука, бизнес, неправителствени организации, държавни и местни организации.

Научната програма ще акцентира на:


- Икономика, финанси, инвестиции
- Екологично производство на храни
- Туризъм и рекреация
- Зелена икономика и възобновяеми енергийни източници
- Опазване на околната среда и климатични промени
- Агробизнес и регионална политика
- Социално и културно развитие
- Управление на образованието и иновациите
- Човешки ресурси и организационен мениджмънт
- Информационни и комуникационни технологии
- Здраве, спорт, туризъм и медицина

Ще бъде организирана кръгла маса на тема „Предизвикателства и решения в осигуряване на достъпно образование и пригодност за заетост в селските райони“, която ще предостави възможности за интерактивен обмен на знания, опит и добри практики.

Официалните езици на конференцията са: английски, български, руски и турски.

За нас ще бъде голямо удоволствие да се присъедините към форума и представите своите изследвания.

Покана
Invitation
Приглашение

За информация и регистрация: http://regions.uard.bg
E-mail: regions@uard.bg
 
С уважение,
ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
РЕКТОР НА ВУАРР
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА