ВУАРР е съорганизатор на международна конференция


След успешното сътрудничество в организацията и провеждането на изминалите конференции International Balkan and Near Eastern Social Sciences (IBANESS) Висше училище по агробизнес и развитие на регионите кани своите преподаватели и партньори за участие в предстоящата конференция в Киркларели - Турция на 23-24 септември 2017 г.

Всички участия от името на ВУАРР ще бъдат изпратени заедно и са освободени от такса.

Докладите се изпращат на e-mail: conference@uard.bg

Докладите от конференциите се публикуват в сборник и научното списание Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS).

Повече информация: http://www.ibaness.org/