Благодарствено писмо от Випуск 2017


До
Проф. д-р инж. Димитър Димитров
Ректор на Висше училище по агробизнес
и развитие на регионите
Пловдив
 
 
БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

от завършилите бакалаври випуск 2017 година – дистанционно обучение
 
Уважаеми проф. Димитров,

Ние, завършилите бакалаври Випуск 2017 г., искаме да изразим нашата благодарност към преподавателите за знанията, които получихме през изтеклите четири години във ВУАРР.
Започнахме доста плахо и с доста притеснения относно непознатото за широката публика дистанционно обучение. Сега, изхождайки от опита, който придобихме при Вас, препоръчаме на всеки да се обучава в ръководеното от Вас висше училище, тъй като  ВУАРР предоставя възможност за съчетаване на ученето с работата и със семейните ангажименти именно чрез предлаганото дистанционно обучение.
Тук е моментът да благодарим и на административните служители, които в изминалите 4 години ни оказваха неоценима помощ по време на нашето следване. Техните професионални качества, организираност и инициативност спомогнаха за изграждането ни като колектив и за осъществяването на приемственост между различните поколения.
Бихме искали да изкажем и нашите благодарности към ръководения от Вас академичен екип за грижите, които положиха за нашето професионално развитие.
Изказваме благодарност към Вас, преподавателите и служителите на ВУАРР, за проявения професионализъм и отличната организация във висшето училище.

Желаем на Вас и на целия колектив много успехи!

С гордост можем да кажем: „Ние сме възпитаници на ВУАРР“

Благодарим Ви сърдечно!

Випуск 2017