Цикъл от публични лекции


Като част от инициативите, свързани с отбелязване на 25-годишния юбилей, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите организира цикъл от публични лекции в Пловдив и филиалите си в Русе и Велико Търново под надслов "Науката на достъпен език".
Лекциите са отворени за всички, проявяващи интерес към съответната тематика.Дата и час Място на провеждане Тема и лектор
14.09.17
10:30
ВУАРР
Пловдив
Инвестиране и риск – практични съвети за управление на личните спестявания
Доц. д-р Георги Георгиев
Декан на Факултет по икономика и управление
17.09.17
13:00
ВУАРР
Пловдив
Ефективни способи за насърчаване на продажбите
Ас. д-р Александър Давчев
Преподавател в катедра „Регионално развитие и туризъм“
18.09.17
11:00
ВУАРР
Пловдив
Антропогенните обекти на България
Проф. д-р Любен Христов
Преподавател в катедра „Регионално развитие и туризъм“
19.09.17
09:00
ВУАРР
Пловдив
Особености на производството и търговската дейност на заведенията за хранене и развлечение
Ас. Иванка Шопова
Преподавател в катедра „Регионално развитие и туризъм“
21.09.17
11:00
ВУАРР
Филиал Русе
Обща земеделска политика на Европейския съюз и развитие на селските региони у нас
Доц. д-р Пламен Лаков
Преподавател в катедра „Регионално развитие и туризъм“
21.09.17
10:00
ВУАРР
Пловдив
Контрол и одит
Проф. д.н. Евгений Стоянов
Преподавател в катедра „Счетоводство“
22.09.17
10:00
ВУАРР
Пловдив
Бюджетният процес в търговските банки
Доц. д-р Лилия Петкова
Преподавател в катедра „Счетоводство“
22.09.17
10:30
ВУАРР
Пловдив
Регионално предприемачество - предизвикателства и практики
Доц. д-р Керанка Недева
Преподавател в катедра „Управление“
29.09.17
11:00
ВУАРР
Пловдив
Селски или агротуризъм
Ас. Стефка Тимарева
Преподавател в катедра „Регионално развитие и туризъм“
04.10.17
10:00
ВУАРР
Филиал
Велико Търново
Влиянието на социалната интелигентност върху бизнес резултатите
Доц. д-р Ивайло Алексиев
Преподавател в катедра „Управление“
07.10.17
12:30
ВУАРР
Филиал
Велико Търново
Последните промени в счетоводното законодателство
Проф. д.н. Севдалина Димитрова
Преподавател в катедра „Счетоводство“
10.10.17
11:00
ВУАРР
Филиал Русе
Туристически ресурси – същност и класификация
Проф. д-р Иван Марков
Преподавател в катедра „Регионално развитие и туризъм“
10.10.17
10:00
ВУАРР
Пловдив
Как да управляваме проявите на агресия на работното място
Доц. д-р Патриция Георгиева
Ръководител на катедра „Общообразователни дисциплини“
10.10.17
11:15
ВУАРР
Пловдив
Какво се крие зад цифрите на социологическите изследвания
Доц. д-р Ервант Степанян
Директор на Институт за регионални изследвания към ВУАРР
11.10.17
11:00
ВУАРР
Филиал Русе
Глобалният демографски и продоволствен проблем – състояние, тенденции, прогнози
Доц. д-р Красимир Левков
Преподавател в катедра „Регионално развитие и туризъм“
13.10.17
10:30
ВУАРР
Филиал Русе
Стратегически маркетингов анализ на агропродуктивъзможности за реализация на вътрешен и международен агропазар
Доц. д-р Наталия Стоянова
Преподавател в катедра „Управление“
14.10.17
11:00
ВУАРР
Пловдив
Изборът на екскурзия или почивка – предимства и капани на организираните пътувания
Проф. д-р Златка Григорова
Ръководител на катедра „Регионално развитие и туризъм“
27.10.17
11:00
ВУАРР
Филиал Русе
Възможности за създаване на ефективни проекти от студентите на ВУАРР
Проф. д-р Константин Цветков
Ръководител на катедра „Управление на информационните системи“
05.11.17
10:00
ВУАРР
Филиал Русе
Управление на персонала в условия на криза – практически съвети за работодатели
Проф. д.н. Вяра Славянска
Преподавател в катедра „Управление“
06.11.17
10:00
ВУАРР
Филиал Русе
Промени в счетоводното законодателство в динамична бизнес среда
Проф. д.н. Севдалина Димитрова
Преподавател в катедра „Счетоводство“
08.11.17
10:00
ВУАРР
Филиал Русе
Селският туризъм – митове и реалности
Доц. д-р Венцислав Статев
Преподавател в катедра „Регионално развитие и туризъм“