Дни на науката 2017


Съюз на учените в България – Пловдив организира традиционната ежегодна научна сесия „Дни на науката 2017” на СУБ-Пловдив на 2 и 3 ноември 2017 г. /четвъртък и петък/ в залите на Дома на учените, ул. „Митрополит Паисий” 6, Пловдив по следните научни направления:
• ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
• ЕСТЕСТВЕНИ И АГРАРНИ НАУКИ
• ХУМАНИТАРНИ И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
• МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ, И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА.

Материалите могат да бъдат представени с постери или устна презентация.
• Постерите трябва да се поместят в поле с размери 30 х 40 см. Устната презентация на докладите е до 10 мин.
• Заявки за участие ще се приемат до 27 октомври 2017 г. в канцеларията на Съюза, по пощата или на e-mail: sub_plov@mail.bg. Представените заявки след този срок се допускат до участие, но е възможно да не бъдат включени в предварително изготвената програма.
• Такса за правоучастие
За редовно отчетени членове на СУБ - Пловдив – 60 лв.;
За останалите участници – 80 лв.;
Таксата за правоучастие се внася по банков път.
Банкова сметка: СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ; БАНКА „ДСК-ЕАД”; ФЦ „ПЪЛДИН”; IBAN: BG88STSA93000002615178; BIC: STSABGSF) или в касата на СУБ-Пловдив, включително и в деня на откриване на конференцията.

• При желание на участниците докладвания материал, оформен като статия, ще бъдат отпечатан в индексираното, рецензирано и реферирано научно списание “Научни трудове на СУБ – Пловдив”.
В таксата за правоучастие е включен печат на статия до 4 стр. За всяка допълнителна страница се плаща по 10 лв.;
• Готовите за отпечатване доклади (съгласно указанията на СУБ) трябва да се предават на електронен и хартиен носител до 25 ноември 2017 г.
• Изискванията за печат може да намерите: www.subplovdiv.com

На 2 ноември 2017 г. /четвъртък/ от 17 ч. в Синия салон на Дома на учените ще бъде отбелязан Денят на народните будители.

От ръководството на СУБ-Пловдив