Поправителна сесия за държавен изпит


На 10 октомври 2017 г. от 9:00 часа ще се проведе поправителна държавна изпитна сесия за ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър".

В срок до 4 октомври 2017 г. студентите на ВУАРР, положили успешно семестриалните изпити съгласно учебния план, да подадат заявление до Ректора на ВУАРР за допускане до държавна изпитна сесия.

На 6 октомври 2017 г. Учебен отдел ще подготви и изнесе списъците на допуснатите студенти за съответните специалности.