Студентски практики и тази учебна година


Уважаеми студенти,
Уведомяваме ви, че Проект ВG05M20P001-2.002-0001 "Студентски практики - Фаза 1" е удължен с 9 месеца до 29.09.2018 г.

Процесът по договаряне на практики в реална работна среда продължава.
Екип "Студентски практики"