Ден на българския отличник


Обръщение на Ректора

На 06.06.2006 г. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите съвместно с Дарик радио постави началото на инициативата „Ден на българския отличник”- национална кампания за стимулиране на постиженията в обучението.
Замисълът на инициативата се базира върху една цялостна визия за стимулиране на качества, като оригинално мислене, упоритост, инициативност, творчески подход, изобретателност на българските ученици и студенти. Българското общество е длъжник, особено на зрелите млади хора, които са показали качества и постижения в учебния процес. Те се нуждаят не само от материална, но и от морална подкрепа. Те са тихите герои на нашето ежедневие.
Известно е, че българската нация е сред най-интелигентните в света. Ние считаме, че както в икономиката, така и в образованието се получи едно драстично разделяне. Малък брой талантливи и способни ученици и студенти значително надвишават средните европейски стандарти за образованост, а голям брой значително изостават.
Най-модерните теории в мениджмънта вече оттеглиха концепцията за работа в екип от лидерските нива и я пренасочиха към изпълнителите. Проф. Питър Дракър по категоричен начин доказа, че ярките, талантливите и способни личности движат прогреса в обществото.
Нека да славим българските отличници, да им помагаме да вървят напред. Защото те ще бъдат звездите, светилата, моторите на нацията ни по пътя към прогреса.
Нека са ни здрави и щастливи българските отличници във всички български училища!

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
РЕКТОР НА ВУАРР